Site icon Inverso – Giornale di poesia

Bodil Malmsten – Poesie da “Det här är hjärtat”

Traduzione dallo svedese a cura di Rubina Valli. Le poesie che presentiamo sono tratte da Det här är hjärtat/ Questo è il cuore

*

1


Du och jag kände
varandra från början
Kände
Kände igen

Var rädd om dig
Jag är rädd

Ingenting får hända dig
Nej vad säger jag
Allt måste hända dig
och det måste vara underbart

Kom tillbaka
Kom tillbaks

Tu e io ci conoscevamo
dall’inizio
Conosciuti
Riconosciuti

Avevo paura per te
Ho paura

Non deve succederti niente
No cosa dico
Tutto deve succederti
e deve essere meraviglioso

Torna indietro
Ritorna


2


Jag är på tröskeln till ditt rum
Universum
Vad det är tomt

Sono sull’uscio della tua stanza
L’universo
Com’è vuoto


3


Det är inte de avlidna
som lider
Det är de kvarblivna

Du är mitt enda bevis på
att jag har funnits
Du är mitt alibi
Mitt vi

Kom tillbaka
Kom tillbaks

Non sono i defunti
a soffrire
Sono i rimasti

Tu sei l’unica prova del
mio esserci stata
Tu sei il mio alibi
Il mio noi

Torna indietro
Ritorna

4


Du är min skuld

Jag var inte hos dig
Jag sov
Och nu vill jag sova
i tusende år
Men det kan jag inte
Nevermore


Tu sei la mia colpa

Io non ero da te
Dormivo
E ora voglio dormire
Mille e mille anni
Ma non posso
Nevermore


5


Det finns en funktion för
total återställning
På mobilerna
Men inte ens konstruktörerna
vet hur man genomför den

Jag väntar med jackan i famnen
som en fågelunge
men de flög bort
De flög bort

Jag väntar på
alltings återkomst

C’è una funzione per
il reset completo
sui cellulari
Ma nemmeno i costruttori
sanno come effettuarlo

Io aspetto con la giacca in grembo
come un uccellino
ma sono volati via
Sono volati via

Io aspetto
che tutto ritorni6


Jag har vadat i blod
genom skogarna
förlorad
Det fattas mig en hand

Vem är det som väntar
klädd i min kropp

Ett namn ropas upp
Det är du nu

Du!

Nej det var
bara jag

Ho guadato nel sangue
attraverso i boschi
perduta
Mi manca una mano

Chi è che aspetta
vestito del mio corpo

Un nome viene chiamato
Sei tu ora

Tu!

No ero
Solo io

Exit mobile version